Bereikbaarheid

Per fiets

Doordat onze school bereikbaar is via heel goede en veilige fietspaden, komen heel wat leerlingen met de fiets naar school. Ze kunnen de openbare weg oversteken aan de verkeerslichten, naar de school fietsen op een privé-fietspad en dan hun fiets in een overdekte fietsenstalling plaatsen.
Regelmatig organiseren we fietsencontroles en graveeracties om ook hier de veiligheid te doen primeren.

Per auto

Onze school beschikt over een parking waarop je je zoon of dochter veilig kan afzetten en weer ophalen zonder ze bloot te moeten stellen aan drukke en onveilige verkeersituaties.

Per bus

Voor het gebouw stopt een schoolbus op een eigen halte op het domein. Daarnaast zijn er op wandelafstand meerdere buslijnen die onze school bedienen.
Bijvoorbeeld:

Halte “Heverlee Sint-Albertuscollege”: 
 
Lijn 630 Remy – Haasrode
Lijn 597 Wilsele – Heverlee
Halte “Heverlee Sterrekes”: 


 
Lijn 4 Herent – Haasrode
Lijn 5 Vaalbeek – Wakkerzeel
Lijn 6 Hoegaarden – Wijgmaal
Lijn 527 Honsem – Pellenberg – Heverlee

Meer info vind je op www.delijn.be.

Inschrijven

Inschrijven in het eerste leerjaar A

Vanaf 28 maart 2022 start het digitaal aanmelden/inschrijven voor het eerste jaar. Alle nodige informatie vindt u op de website https://www.aanmelden.school.

Inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar

Door de coronamaatregelen moet het aanmelden van de neveninstromers (leerlingen die na het eerste jaar instromen) ook dit schooljaar online gebeuren. Dit kan vanaf vrijdag 1 juli (9.00u), via deze link: https://forms.gle/jT8MDMeQ7EkXriZY9.

Wij respecteren de chronologie van aanmelden.

Wij zullen uw aanvraag onderzoeken en ten laatste op dinsdag 5 juli meedelen of we uw aanmelding kunnen omzetten in een effectieve inschrijving.

Helaas is de kans vrij klein dat we uw aanvraag effectief kunnen omzetten in een inschrijving. De capaciteit voor nagenoeg alle studiejaren en -richtingen is immers bereikt.

Dagindeling

Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens kan je al vanaf 7.30 uur terecht in de studiezaal om je lessen nog eens na te kijken of op de speelplaats voor een gezellige babbel.

’s Avonds kan je elke dag behalve vrijdag van 16.15 uur tot 17.00 uur studeren en werken in de avondstudie.

Op woensdagnamiddag kan wie dat wenst, nog op school studeren tot 15.00 uur.

De lesuren

Van 8.15 uur tot 11.55 uur heb je vier lesuren van 50 minuten en een korte speeltijd (ook op woensdag).
Van 13.20 uur tot 16.05 uur heb je drie lesuren van 50 minuten en een korte speeltijd (niet op woensdag).

Middagactiviteiten

In de eerste graad moet je kiezen uit:

 • sport (vb. voetbal, tafeltennis, dans, rope skipping, volleybal ...)
 • de krea-kelder ( vb. fotografie, kaarsen maken, kerstversiering ...)
 • schoolorkest (dinsdag) of schaken (donderdag)
 • inhaallessen na ziekte, of bij grote problemen.

In de tweede graad van september tot de herfstvakantie en van de paasvakantie tot einde juni moet je 1 keer per week op een vaste middag kiezen uit de drie bovenstaande activiteiten. Buiten deze periode en op andere dagen mag je kaarten, sporten, babbelen of studeren.

In de derde graad kan je zelf initiatief nemen.

Heel regelmatig wordt deze structuur doorbroken door andere activiteiten zoals de schoolradio, middagconcerten, films, DJ-contest ...
De L.O.-leerkrachten organiseren ook een aantal competities in klasverband tijdens de middagpauze.

Maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heb je de keuze uit:

 • boterhammen van thuis
 • soep (€ 0,5)
 • een heerlijke warme maaltijd (€ 7 / dag)
 • belegde broodjes: € 2,50 - € 3,00

Bijdrageregeling voor de ouders

Bij het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een lijst met financiële bedragen, die we van je ouders kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

 1. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker moeten doen, bv. het betalen van handboeken, het betalen van de gebruikte kopieën.
  Er is ook materiaal dat je zowel op school als elders kunt kopen (bv. sommige handboeken). Je kiest vrij waar je dit aankoopt, maar als je het op school aankoopt, dan moet jij of je ouders de vastgestelde bijdragen betalen.
 2. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht moet aan deelnemen; maar als je ze aankoopt of eraan deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel de vastgestelde bijdrage voor betalen (bv. warme maaltijden, buitenlandse reizen). Voor sommige uitgaven vermeldt de lijst ‘vaste prijzen’, voor andere zijn enkel ‘richtprijzen’ vermeld.

Voor het eerste jaar bedragen de verplichte schoolkosten ongeveer € 550. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar schoolboeken.

Bij problemen met het betalen van de schoolrekening, kan er in overleg met de school en in alle discretie gezocht worden naar aangepaste betalingsmodaliteiten.

Pedagogisch project

Sint-Albertuscollege, een school waar toekomstplannen vorm krijgen

We maken van je schooltijd een ‘time to remember’ en we werken samen met jou aan je toekomstplannen.
Bij ons mag je jezelf zijn, je eigen talenten en mogelijkheden ontplooien en anderen oprecht ontmoeten. In deze school krijgen je intellectuele belangstelling en ontwikkeling maximale kansen. We begeleiden je op weg naar sociale bewogenheid, maatschappelijk engagement en een kritisch maatschappelijk bewustzijn. Daarnaast is er aandacht voor het leefmilieu.

Het volledige pedagogisch project kunt u hier nalezen (download pdf)

Privacy

Algemeen

Het Sint-Albertuscollege hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In dit hoofdstuk willen we u zoveel mogelijk informeren over hoe onze school omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze school verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Uw rechten

Leerlingenbegeleiding

Leren en leven op Salco moet je niet alleen doen!

In de eerste plaats hangt jouw loopbaan veel van jouw inzet, leef- en studiehouding af.
Maar doorheen de lessen zullen de vakleerkrachten je helpen om de leerstof te verwerken tijdens een proces van begeleid maar toch zelfstandig leren. Daarnaast kan je altijd met je vragen, wensen of problemen bij je klassenleraar terecht.
Elke week bespreken directie, graadcoördinatoren en een CLB-medewerker leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en zoeken samen naar oplossingen.

Een aanpak op maat

We staan open voor leerlingen met een specifieke nood (bijv. dyslexie, ADHD...). Samen bekijken we hoe we ook deze leerlingen met succes door hun schoolloopbaan kunnen leiden en leggen dit vast in een begeleidingsplan.

Wij hanteren hierbij o.a. "zorgpakketten" die door de scholengemeenschap KSLeuven werden opgesteld:

Samenwerken is ons motto

Studeren doe je niet alleen op school, ook thuis maakt het deel uit van je leven.
Communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie is daarom belangrijk. Dit kan via informele momenten, op de voorziene oudercontacten eind oktober, half januari en eind mei of via het interactief contactmedium SmartSchool.
Voor de ouders van de nieuwe leerlingen is er nog een infoavond half september.

Kalender

 

Kalender 1ste trimester schooljaar 2021-2022
wo 1 september eerste schooldag
do 2 september schoolfotograaf
do 16 september info-avond voor de ouders van de leerlingen van het 1e jaar
vr 24 september facultatieve vrije dag
vr 29 oktober rapport DW1
ma 1 november- vr 5 november herfstvakantie
di 9 november oudercontact voor eerstejaars +  leerlingen met problemen in andere jaren
vr 19 november Salco quiz
vr 3 december rapport DW2
wo 8 december start proefwerken 3de graad
vr 10 december start proefwerken 2de graad
ma 13 december start proefwerken 1ste graad
ma 20 december laatste proefwerk alle klassen
vr 24 december rapport proefwerken + leerlingencontact
ma 27 december – vr 7 januari kerstvakantie

 

Kalender 2de trimester schooljaar 2021-2022
ma 17 januari oudercontact
di 18 januari oudercontact
vr 4 februari pedagogische studiedag
ma 28 februari – vr 4 maart krokusvakantie
vr 11 maart rapport DW3
za 12 maart opendeurdag
di 15 maart info-avond voor ouders van huidige leerlingen i.v.m. de studiekeuze naar volgend jaar (1ste, 2de en 4de jaar).
di 22 maart start proefwerken 1ste graad
vr 25 maart start proefwerken 2de graad
ma 28 maart einde proefwerken 1ste graad
vr 1 april rapport PW2 (1ste en 2de graad) + leerlingencontact
ma 4 april – vr 15 april paasvakantie

 

Kalender 3de trimester schooljaar 2021-2022
do 5 mei oudercontact
vr 6 mei oudercontact
wo 25 mei rapport DW4 3de graad
do 26 mei Hemelvaartsdag – vrije dag
vr 27 mei vrije dag
vr 3 juni rapport DW4 2de graad
ma 6 juni pinkstermaandag – vrije dag
wo 8 juni start proefwerken 3de graad
vr 10 juni rapport DW4 1ste graad
di 14 juni start proefwerken 2de graad
vr 17 juni start proefwerken 1ste graad
vr 24 juni laatste proefwerken in alle klassen
ma 27 juni inleveren handboeken
di 28 juni diploma-uitreiking en receptie zesdejaars
do 30 juni eindrapport van 1ste tot en met 5de + oudercontact

 

ONTMOETINGSDAG nieuwe eerstejaars: vrijdag 1 juli 2022