Overzicht
1e graad Eerste jaar Latijn  
Moderne  
Tweede jaar Grieks – Latijn  
Latijn  
Moderne  
2e graad Derde en vierde jaar Grieks – Latijn  
Latijn  
Wetenschappen  
3e graad Vijfde en zesde jaar Grieks – Latijn GLw
Grieks – Wiskunde GWt
GWw
Latijn – Wetenschappen LWe
Latijn – Wiskunde LWt
LWw
Moderne talen – Wetenschappen MtWe
Wetenschappen – Wiskunde WWw
WWwe
Eerste jaar

Eerste jaar: aantal uren per vak
Vakken Latijn Moderne
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Latijn 4 -
Aardrijkskunde 2 2
Natuurexploratie - 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4
Computerwetenschappen (COW) - 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding (L.O.) 2 2
Muzikale opvoeding (M.O.) 1 1
Plastische opvoeding (P.O.) 2 2
Sociale activiteit (S.A.) 1 1
Techniek 2 2
Competentie-ontwikkelend leren (COL) - 2
 • techniek
  Via observatie, nadenken en proberen doe je kennis en technisch inzicht op. Je bekijkt de communicatie, de elektrische kringloop, de bouw van een huis ...
 • L.O. = lichamelijke opvoeding
  Verschillende sporten komen hier aan bod. In het tweede jaar ga je ook zwemmen.
 • S.A. = sociale activiteit
  In dit vak staan leren leren, leren plannen en omgaan met elkaar centraal.
 • natuurexploratie
  In dit uurtje doen we aan natuurbeheer en observatie op het schooldomein en proberen we de Belgische biotopen te ontleden.
 • COW: computerwetenschappen
  Op een speelse manier maak je kennis met programmeren in een eenvoudige en een iets minder eenvoudige programmeertaal…
 • COL: competentie-ontwikkelend leren
  Na inleidende sessies ga je zelfstandig in kleine groepjes werken aan een bepaald onderwerp binnen een vooropgesteld thema. Drie belangstellingsdomeinen komen aan bod: wetenschap-techniek, economie-maatschappij en kunst-creativiteit.
Tweede jaar

Tweede jaar: aantal uren per vak
Vakken Grieks - Latijn Latijn Moderne
Nederlands 4 4 4
Frans 3+1 3+1 3+1
Engels 2 2 2
Latijn 4 5 -
Grieks 3 - -
Aardrijkskunde 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1
Wetenschappelijk werk (WeW) - - 3
Wiskunde 4 4 4+1
Natuurexploratie - 1 -
Socio-economische initiatie (SEI) - - 2
Geschiedenis 2 2 2
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke opvoeding (L.O.) 2 2 2
Muzikale opvoeding (M.O.) 1 1 1
Plastische opvoeding - 1 1
Techniek 2 2 2
 • SEI = socio-economische initiatie
  In dit vak leer je de basisbegrippen van onze economie.
 • WeW = wetenschappelijk werk
  Tijdens deze lesuren krijg je een via proeven en theorie een inleiding op de wetenschappelijke vakken uit de tweede graad (chemie en fysica).
Derde en vierde jaar

Derde en vierde jaar: aantal uren per vak (in 3 / in 4)
Vakken Grieks – Latijn Latijn Wetenschappen
Nederlands 4 4 4
Frans 3 4 / 3 4
Engels 2 2 2+1
Duits 0 / 1 0 / 1 0 / 1
Latijn 4 5 -
Grieks 4 - -
Aardrijkskunde 1 1 1
Biologie 1 1 2
Chemie 1 1 2
Fysica 1 1 2
Wiskunde 4+1 / 4 5 5
Informatica - 1 1
Computerwetenschappen - - 1 / 0
Geschiedenis 2 2 2
Godsdienst 2 2 2
L.O. 2 2 2
M.O. - 0 / 1 0 / 1
P.O. - 1 / 0 1 / 0
Vijfde en zesde jaar

Vijfde en zesde jaar: overzicht
Vakkengroepen Grieks - Latijn Latijn - Wetenschappen Grieks - Wiskunde Moderne talen - Wetenschappen Wetenschappen - Wiskunde
Latijn - Wiskunde
Klassieke talen 8 4 4 - -
Moderne talen 10 9 11 13 9
Wiskunde 3+1 4 6 (8) 4 6 (8)
Wetenschappen 3 8 4 8 10 (8)

 

Vijfde en zesde jaar: aantal uren per vak (in 5 / in 6)
Vakken Grieks - Latijn Grieks - Wiskunde Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde Moderne Talen - Wetenschappen Wiskunde - Wetenschappen
    GWt GWw LWe LWt LWw MTWe WWwe WWw
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3 3 4/3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Duits - - - - - - 2/3 - -
Latijn 4 - - 4 4 4 - - -
Grieks 4 4 4 - - - - - -
Wetenschappelijk taalkundige
vorming vanuit Engels (Wet.-t (E))
- 1 - - 1 - - - -
Literair-taalkundige vorming (Lit.-t) 1 0 of 1 - - 0 of 1 - - - -
aardrijkskunde 1 1 1 2/1 1 1 2/1 2/1 2/1
wetenschappelijke vorming
vanuit aardrijkskunde (Wet. (A))
- - - 0/1 - - 0/1 0/1 -
natuurwetenschappen 2 - - - - - - - -
wetenschappelijke vorming (Wet.) - 0 of 1 - - 0 of 1 - - - -
biologie - 1 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2
wetenschappelijke vorming
vanuit biologie (Wet. (B))
- - - 1/0 - - 1/0 1/0 1/0
chemie - 1 1 2 1 1 2 2 2
wetenschappelijke vorming
vanuit chemie (Wet. (C))
- - - - - - - 1 -
fysica - 1 1 2 1 1 2 2 2
wetenschappelijke vorming
vanuit fysica (Wet. (F))
- - - - - - - 1 0/1
wiskunde 3+1 6 6 4 6 6 4 6 6
Wiskundig-wetenschappelijke
vorming (Wis.-wet.)
- - 2 - - 2 - - 2
esthetica 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
seminarie 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1