Overzicht
1e graad Eerste jaar 1A  
Tweede jaar Basisoptie economie en organisatie
Basisoptie klassieke talen
Basisoptie maatschappij en samenleving
Basisoptie stem-wetenschappen
2e graad Derde en vierde jaar Grieks – Latijn  
Latijn  
Natuurwetenschappen  
Moderne talen  
3e graad Vijfde en zesde jaar Grieks – Latijn GL
Grieks – wiskunde GW
GWw
Latijn – moderne talen LMT
Latijn – wetenschappen LWe
Latijn – wiskunde LW
LWw
Moderne talen MoTa
Moderne talen - wetenschappen MTWe
Wetenschappen – wiskunde WW
WWw
Eerste jaar

Eerste jaar: aantal uren per vak
Vakken Optie Latijn Optie Flex
  moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
  wetenschappelijke en wiskundige vakken
wiskunde 4 4
techniek 2 2
natuurwetenschappen 2 2
aardrijkskunde 2 2
  menswetenschappen
geschiedenis 1 1
  levensbeschouwelijk vak
godsdienst 2 2
  artistieke vorming
muziek 1 1
beeld 1 2
  lichamelijke opvoeding 2 2
  horizonuren
mens en samenleving 1 1
verkennende modules 2 2
  differentiatie-uren: verdieping en remediëring
Latijn 4 -
flex-uren - 3

techniek
Via observatie, nadenken en proberen doe je kennis en technisch inzicht op. Je bekijkt de communicatie, de elektrische kringloop, de bouw van een huis ...

L.O. = lichamelijke opvoeding
Verschillende sporten komen hier aan bod. In het tweede jaar ga je ook zwemmen.

beeld = vroegere plastische opvoeding
Samen creatief bezig zijn op verschillende manieren. Je leert technieken en gaat ze verder verfijnen.

flex-uren
Differentiatie-uren Nederlands/Frans en wiskunde waar zowel remediëren, verbreden en verdiepen mogelijk is.

Horizonuren (gekoppeld aan het vak mens en samenleving)
De rode draad in het vak "mens en samenleving" is persoonsvorming. Deze koppeling biedt de kans om bewuster sterker in te zetten in observatie en oriëntatie. Via verkennende modules worden de interesses, talenten en capaciteiten ontdekt.

Wat betekent een keuze voor de optie Latijn?

Non scholae sed vitae discimus.
We leren niet voor school, maar voor het leven.
L. Annaeus Seneca (Romeins filosoof, 4-65 n.C.)

In de optie Latijn krijg je inhoudelijk evenveel Nederlands, Frans en wiskunde als in de optie Flex, m.a.w. je krijgt het volledige pakket aangeboden en hebt voor geen van deze vakken ook maar enige achterstand, integendeel, je zal merken dat de Latijnse taal je zelfs helpt bij deze vakken. Dat blijft gelden tot en met het vierde jaar: in de richting Latijn krijg je de algemene en wetenschappelijke vakken soms op kortere tijd, maar altijd op een even hoog niveau aangeboden. Je moet nooit bijwerken als je ooit een andere richting zou kiezen. Daarbovenop krijg je de gelegenheid om je veelzijdig en breed te ontwikkelen, terwijl je alle opties openhoudt.

Een antieke taal is als extra bagage op reis: een koffer die een inspanning vraagt om ze mee te nemen, maar waarvan de inhoud onderweg meer van pas komt dan je kan vermoeden!

  • Via de gestructureerde grammatica krijg je een goed inzicht in de werking van een taal, waardoor je gemakkelijker alle moderne talen kan leren.
  • Door de Latijnse (en Griekse) teksten te lezen en te vertalen, leer je teksten grondig te analyseren en je correct uit te drukken in het Nederlands.
  • Door het studeren van woordjes en grammaticaregels train je je geheugen, verwerf je een goede studiemethode, leer je om regelmatig te herhalen en om door te zetten. Dit zal je later op alle gebieden vooruithelpen.
  • De teksten van Romeinse (en Griekse) auteurs bieden je inzicht in de fundamenten van de Europese cultuur en leren je kritisch nadenken over hedendaagse waarden.
  • De klassieke talen zijn de wortels van wetenschappelijke en medische terminologie en leren je abstract redeneren. Tijdens het vertalen van teksten wordt ook je analytisch denkvermogen ontwikkeld, waardoor je ook in andere vakken gemakkelijker inzicht zal krijgen.

Latijn is echt niet alleen weggelegd voor de knapste koppen van de klas. Wel moet je willen leren en nieuwsgierig zijn, want motivatie en inzet zijn belangrijk. Kijk eens naar je resultaten voor taal, rekenen, Frans en WO (vooral geschiedenis). Vind je dat leuk, kan je de uitleg in de klas goed volgen? Kan je dat goed studeren of inoefenen thuis? Sta je open voor een nieuwe uitdaging? Dan is Latijn zeker iets voor jou. Bij twijfel kan je advies inwinnen bij je eigen leerkracht of bij de leerkrachten Latijn op de opendeurdag of op de informatieavond.

Tweede jaar

Tweede jaar: aantal uren per vak
Vakken Economie en organisatie Klassieke talen Maatschappij en samenleving Stem-wetenschappen
moderne talen
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
wetenschappelijke en wiskundige vakken
wiskunde 4 4 4 4
techniek 2 2 2 2
natuurwetenschappen 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 1 1 1
menswetenschappen
geschiedenis 2 2 2 2
levensbeschouwelijke vakken
godsdienst 2 2 2 2
artistieke vorming
muziek 1 1 1 1
beeld 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
vakken basisoptie (major)*
economie en organisatie 5      
Grieks (1)   0/1    
Latijn (1)   5/4    
maatschappij en welzijn     5  
stem-wetenschappen       5
differentiatie (je kiest één minor)*
economie en organisatie   2 2 2
Grieks   2    
sport (en gezondheid) 2 2 2 2
moderne talen 2 2 2 2
natuureducatie  2 2 2 2

(1): In de basisoptie Klassieke talen krijg je 5 u per week Latijn. Als je kiest voor Klassieke talen en minor Grieks, krijg je 4 u Latijn en 3 u Grieks.

Basisoptie (major)

In het 2de jaar kies je een basisoptie van 5 u per week waarin je kennismaakt met een studiedomein. Je kan vanuit elke basisoptie doorstromen naar alle studierichtingen in de 2de graad. Wie in de 2de graad een studierichting met Latijn of Grieks wil volgen, volgt deze vakken best ook in het 2de jaar.

Differentiatie (minor)

Naast een basisoptie is er in het 2de jaar ook nog een differentiatiegedeelte van 2 u per week. Je kan tijdens deze uren in een meer beperkte vorm kennismaken met een 2de studiedomein. We spreken van een major (de basisoptie) en een minor (differentiatie).

* Een basisoptie (major) of een minor wordt pas ingericht als er voldoende leerlingen voor kiezen (meer dan 10 leerlingen).

Derde en vierde jaar

Derde en vierde jaar: aantal uren per vak (in 3 / in 4)
Vakken Grieks
– Latijn
Latijn Moderne Talen Natuur-
wetenschappen
Wi Cf
moderne talen          
Nederlands 4 4 5/4 5/4 4
Frans 3 3/4 5/4 5/4 4
Engels 2 2 3 3 3/3
Duits   0/1 0/2 0/2 0/1
communicatiewetenschappen     1/2 1/2  
klassieke talen          
Grieks 4        
Latijn 4 5      
wetenschappelijke en wiskundige vakken
aardrijkskunde 1 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1 2
chemie 1 1 1 1 2
fysica 1 1 1 1 2
wiskunde 4/5 5 5 4 5
informatica   1/0 1/0 1/0 1/0
computerwetenschappen         0/1
menswetenschappen          
maev (1) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
geschiedenis 2 2 2 2 2
economie     0/1 0/1  
cultuur (2)       0/1  
filosofie (2)       1/0  
artistieke vorming          
beeld   1/0 1/0 1/0 1/0
muziek   0/1 0/1 0/1 0/1
levensbeschouwelijke vakken
godsdienst 2 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding          
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2

(1) maev: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. Wij kiezen er voor om de artistieke vormen afzonderlijk aan bod te laten komen in beeld (3e jaar) en muziek (4e jaar).

(2) filosofie en cultuur: leren kennen en uitproberen van verschillende vormen van talige expressie (debatteren, doordenken, beleven).

Lestijden in vet bevatten een complementair uur dat de school zelf toevoegt aan de lessentabel. De invulling van de complementaire uren verschilt van school tot school.

Vijfde en zesde jaar

Vijfde jaar: aantal uren per vak
Vakken GL GW GWw LW LWw LMT MT MTWe LWe WeW WeWw
Moderne talen                      
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
Frans+ 1           1        
Engels 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Duits           2 2 2      
Spaans             3        
Taaltechn.-taalred.           1 1        
Klassieke talen                      
Latijn 4     4 4 4     4    
Grieks 4 4 4                
Wetenschappen                      
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie   1 1 1 1     2 2 2 2
Chemie   2 2 2 2     2 2 3 2
Fysica   1 1 1 1     2 2 3 2
Natuurwetenschappen 2         2 2        
Wiskunde                      
Wiskunde 3 6 8 6 8 3 3 4 4 6 8
Algemene vakken                      
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informaticawetenschappen                      
Kunst & cultuur 2 2   2   2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

zesde jaar: aantal uren per vak (tot 2023-2024)
Vakken Grieks - Latijn Grieks - Wiskunde Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde Moderne Talen - Wetenschappen Wiskunde - Wetenschappen
    GWt GWw LWe LWt LWw MTWe WWwe WWw
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Duits - - - - - - 3 - -
Latijn 4 - - 4 4 4 - - -
Grieks 4 4 4 - - - - - -
Wetenschappelijk taalkundige
vorming vanuit Engels (Wet.-t (E))
- 1 - - 1 - - - -
Literair-taalkundige vorming (Lit.-t) 1 0 of 1 - - 0 of 1 - - - -
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wetenschappelijke vorming
vanuit aardrijkskunde (Wet. (A))
- - - 1 - - 1 1 -
natuurwetenschappen 2 - - - - - - - -
wetenschappelijke vorming (Wet.) - 0 of 1 - - 0 of 1 - - - -
biologie - 1 1 2 1 1 2 2 2
wetenschappelijke vorming
vanuit biologie (Wet. (B))
- - - 0 - - 0 0 0
chemie - 1 1 2 1 1 2 2 2
wetenschappelijke vorming
vanuit chemie (Wet. (C))
- - - - - - - 1 -
fysica - 1 1 2 1 1 2 2 2
wetenschappelijke vorming
vanuit fysica (Wet. (F))
- - - - - - - 1 1
wiskunde 3+1 6 6 4 6 6 4 6 6
Wiskundig-wetenschappelijke
vorming (Wis.-wet.)
- - 2 - - 2 - - 2
esthetica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
seminarie 1 1 1 1 1 1 1 1 1