Overzicht
1e graadEerste jaar1A 
Tweede jaarBasisoptie economie en organisatie
Basisoptie klassieke talen
Basisoptie maatschappij en samenleving
Basisoptie stem-wetenschappen
2e graadDerde en vierde jaarGrieks – Latijn 
Latijn 
Natuurwetenschappen 
Moderne talen 
3e graadVijfde en zesde jaarGrieks – LatijnGL
Grieks – wiskundeGW
GWw
Latijn – moderne talenLMT
Latijn – wetenschappenLWe
Latijn – wiskundeLW
LWw
Moderne talenMoTa
Moderne talen - wetenschappenMTWe
Wetenschappen – wiskundeWW
WWw
Eerste jaar

 

Eerste jaar: aantal uren per vak
VakkenOptie LatijnOptie Flex
moderne talen
Nederlands44
Frans44
wetenschappelijke en wiskundige vakken
wiskunde44
techniek22
natuurwetenschappen22
aardrijkskunde22
menswetenschappen
geschiedenis11
levensbeschouwelijk vak
godsdienst22
artistieke vorming
muziek11
beeld12
lichamelijke opvoeding22
horizonuren
mens en samenleving11
verkennende modules22
differentiatie-uren: verdieping en remediëring
Latijn4-
flex-uren-3

techniek
Via observatie, nadenken en proberen doe je kennis en technisch inzicht op. Je bekijkt de communicatie, de elektrische kringloop, de bouw van een huis ...

L.O. = lichamelijke opvoeding
Verschillende sporten komen hier aan bod. In het tweede jaar ga je ook zwemmen.

beeld = vroegere plastische opvoeding
Samen creatief bezig zijn op verschillende manieren. Je leert technieken en gaat ze verder verfijnen.

flex-uren
Differentiatie-uren Nederlands/Frans en wiskunde waar zowel remediëren, verbreden en verdiepen mogelijk is.

Horizonuren (gekoppeld aan het vak mens en samenleving)
De rode draad in het vak "mens en samenleving" is persoonsvorming. Deze koppeling biedt de kans om bewuster sterker in te zetten in observatie en oriëntatie. Via verkennende modules worden de interesses, talenten en capaciteiten ontdekt.

Wat betekent een keuze voor de optie Latijn?

Non scholae sed vitae discimus.
We leren niet voor school, maar voor het leven.
L. Annaeus Seneca (Romeins filosoof, 4-65 n.C.)

In de optie Latijn krijg je inhoudelijk evenveel Nederlands, Frans en wiskunde als in de optie Flex, m.a.w. je krijgt het volledige pakket aangeboden en hebt voor geen van deze vakken ook maar enige achterstand, integendeel, je zal merken dat de Latijnse taal je zelfs helpt bij deze vakken. Dat blijft gelden tot en met het vierde jaar: in de richting Latijn krijg je de algemene en wetenschappelijke vakken soms op kortere tijd, maar altijd op een even hoog niveau aangeboden. Je moet nooit bijwerken als je ooit een andere richting zou kiezen. Daarbovenop krijg je de gelegenheid om je veelzijdig en breed te ontwikkelen, terwijl je alle opties openhoudt.

Een antieke taal is als extra bagage op reis: een koffer die een inspanning vraagt om ze mee te nemen, maar waarvan de inhoud onderweg meer van pas komt dan je kan vermoeden!

  • Via de gestructureerde grammatica krijg je een goed inzicht in de werking van een taal, waardoor je gemakkelijker alle moderne talen kan leren.
  • Door de Latijnse (en Griekse) teksten te lezen en te vertalen, leer je teksten grondig te analyseren en je correct uit te drukken in het Nederlands.
  • Door het studeren van woordjes en grammaticaregels train je je geheugen, verwerf je een goede studiemethode, leer je om regelmatig te herhalen en om door te zetten. Dit zal je later op alle gebieden vooruithelpen.
  • De teksten van Romeinse (en Griekse) auteurs bieden je inzicht in de fundamenten van de Europese cultuur en leren je kritisch nadenken over hedendaagse waarden.
  • De klassieke talen zijn de wortels van wetenschappelijke en medische terminologie en leren je abstract redeneren. Tijdens het vertalen van teksten wordt ook je analytisch denkvermogen ontwikkeld, waardoor je ook in andere vakken gemakkelijker inzicht zal krijgen.

Latijn is echt niet alleen weggelegd voor de knapste koppen van de klas. Wel moet je willen leren en nieuwsgierig zijn, want motivatie en inzet zijn belangrijk. Kijk eens naar je resultaten voor taal, rekenen, Frans en WO (vooral geschiedenis). Vind je dat leuk, kan je de uitleg in de klas goed volgen? Kan je dat goed studeren of inoefenen thuis? Sta je open voor een nieuwe uitdaging? Dan is Latijn zeker iets voor jou. Bij twijfel kan je advies inwinnen bij je eigen leerkracht of bij de leerkrachten Latijn op de opendeurdag of op de informatieavond.

Tweede jaar

 

Tweede jaar: aantal uren per vak
VakkenEconomie en organisatieKlassieke talenMaatschappij en samenlevingStem-wetenschappen
moderne talen
Nederlands4444
Frans3333
Engels2222
wetenschappelijke en wiskundige vakken
wiskunde4444
techniek2222
natuurwetenschappen1111
aardrijkskunde1111
menswetenschappen
geschiedenis2222
levensbeschouwelijke vakken
godsdienst2222
artistieke vorming
muziek1111
beeld1111
lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding2222
vakken basisoptie (major)*
economie en organisatie5   
Grieks (1) 0/1  
Latijn (1) 5/4  
maatschappij en welzijn  5 
stem-wetenschappen   5
differentiatie (je kiest één minor)*
economie en organisatie 222
Grieks 2  
sport (en gezondheid)2222
moderne talen2222
natuureducatie 2222

(1): In de basisoptie Klassieke talen krijg je 5 u per week Latijn. Als je kiest voor Klassieke talen en minor Grieks, krijg je 4 u Latijn en 3 u Grieks.

Basisoptie (major)

In het 2de jaar kies je een basisoptie van 5 u per week waarin je kennismaakt met een studiedomein. Je kan vanuit elke basisoptie doorstromen naar alle studierichtingen in de 2de graad. Wie in de 2de graad een studierichting met Latijn of Grieks wil volgen, volgt deze vakken best ook in het 2de jaar.

Differentiatie (minor)

Naast een basisoptie is er in het 2de jaar ook nog een differentiatiegedeelte van 2 u per week. Je kan tijdens deze uren in een meer beperkte vorm kennismaken met een 2de studiedomein. We spreken van een major (de basisoptie) en een minor (differentiatie).

* Een basisoptie (major) of een minor wordt pas ingericht als er voldoende leerlingen voor kiezen (meer dan 10 leerlingen).

Derde en vierde jaar

 

Derde en vierde jaar: aantal uren per vak (in 3 / in 4)
VakkenGrieks
– Latijn
LatijnModerne TalenNatuur-
wetenschappen
WiCf
moderne talen     
Nederlands445/45/44
Frans33/45/45/44
Engels22333/3
Duits 0/10/20/20/1
communicatiewetenschappen  1/21/2 
klassieke talen     
Grieks4    
Latijn45   
wetenschappelijke en wiskundige vakken
aardrijkskunde11111
biologie11112
chemie11112
fysica11112
wiskunde4/55545
informatica 1/01/01/01/0
computerwetenschappen    0/1
menswetenschappen     
maev (1)1/01/01/01/01/0
geschiedenis22222
economie  0/10/1 
cultuur (2)   0/1 
filosofie (2)   1/0 
artistieke vorming     
beeld 1/01/01/01/0
muziek 0/10/10/10/1
levensbeschouwelijke vakken
godsdienst22222
lichamelijke opvoeding     
lichamelijke opvoeding22222

(1) maev: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. Wij kiezen er voor om de artistieke vormen afzonderlijk aan bod te laten komen in beeld (3e jaar) en muziek (4e jaar).

(2) filosofie en cultuur: leren kennen en uitproberen van verschillende vormen van talige expressie (debatteren, doordenken, beleven).

Lestijden in vet bevatten een complementair uur dat de school zelf toevoegt aan de lessentabel. De invulling van de complementaire uren verschilt van school tot school.

Vijfde en zesde jaar

 

Vijfde jaar: aantal uren per vak
VakkenGLGWGWwLWLWwLMTMTMTWeLWeWeWWeWw
Moderne talen           
Nederlands44444444444
Frans33333444333
Frans+1     1    
Engels22222333222
Duits     222   
Spaans      3    
Taaltechn.-taalred.     11    
Klassieke talen           
Latijn4  444  4  
Grieks444        
Wetenschappen           
Aardrijkskunde11111111111
Biologie 1111  2222
Chemie 2222  2232
Fysica 1111  2232
Natuurwetenschappen2    22    
Wiskunde           
Wiskunde36868334468
Algemene vakken           
Geschiedenis22222222222
Godsdienst22222222222
Informaticawetenschappen           
Kunst & cultuur22 2 222222
LO22222222222

 

zesde jaar: aantal uren per vak (tot 2023-2024)
VakkenGrieks - LatijnGrieks - WiskundeLatijn - WetenschappenLatijn - WiskundeModerne Talen - WetenschappenWiskunde - Wetenschappen
  GWtGWwLWeLWtLWwMTWeWWweWWw
Nederlands444444444
Frans333333333
Engels222222322
Duits------3--
Latijn4--444---
Grieks444------
Wetenschappelijk taalkundige
vorming vanuit Engels (Wet.-t (E))
-1--1----
Literair-taalkundige vorming (Lit.-t)10 of 1--0 of 1----
aardrijkskunde111111111
wetenschappelijke vorming
vanuit aardrijkskunde (Wet. (A))
---1--11-
natuurwetenschappen2--------
wetenschappelijke vorming (Wet.)-0 of 1--0 of 1----
biologie-11211222
wetenschappelijke vorming
vanuit biologie (Wet. (B))
---0--000
chemie-11211222
wetenschappelijke vorming
vanuit chemie (Wet. (C))
-------1-
fysica-11211222
wetenschappelijke vorming
vanuit fysica (Wet. (F))
-------11
wiskunde3+166466466
Wiskundig-wetenschappelijke
vorming (Wis.-wet.)
--2--2--2
esthetica000000000
geschiedenis222222222
godsdienst222222222
lichamelijke opvoeding222222222
seminarie111111111