Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons weten.

Sint-Albertuscollege-Haasrode
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
T 016 40 50 60

E-mail: secretariaat@salco-haasrode.be

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs op SALCO. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid en voorziet in de nodige materiële, personele, pedagogische en infrastructurele omkadering om dat onderwijs in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen.

Het schoolbestuur bestaat uit acht leden: de heer Geert Van Haegendoren (voorzitter), mevrouw Hannelore De Greve (secretaris), de heer Luc Motmans (penningmeester), E.P. Piet Hoornaert (namens de Paters Karmelieten), mevrouw Agnes Claeys en de heren Karel Peeters, Guy Putseys en Chris Taes.

Wie contact zoekt met het schoolbestuur, kan dit doen via de directie of per e-mail via bestuur@salco-haasrode.be.

Directie

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

Mevr. Ilona Hawrijk
Directeur algemeen beleid
ilona.hawrijk@salco-haasrode.be

M. Mich De Winter
Directeur leerlingen en zorg
mich.dewinter@salco-haasrode.be

M. Hans Smets
Directeur logistiek beleid
hans.smets@salco-haasrode.be

Leerlingenbegeleiding

Mevr. Ann Pinnoy
Leerlingenbegeleider 1e en 3e graad
ann.pinnoy@salco-haasrode.be

Mevr. Inneke Peeters
Leerlingenbegeleider 2e graad
inneke.peeters@salco-haasrode.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Mevr. Greet Van de Water
CLB-anker Salco
greet.vandewater@vclbleuven.be

VCLB Leuven
Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven (link), K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?
Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school. Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis. Meer informatie vind je op deze pagina (link) en in deze brochure (link).

Wie?
In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor onze school is Greet Van de Water. Zij is elke dinsdag en vrijdag aanwezig op school. Leerlingen van het 6de jaar kunnen met vragen over hun studiekeuze na het secundair onderwijs terecht bij Marc Vanderlocht. Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Mieke Vanoppen is de CLB-arts voor onze school en Veronik Feremans is de paramedisch werker.
De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier (link).

Hulp buiten school en CLB
Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek (link), chat of telefoon (link).

ICT-coördinatoren

M. Bart Van Eetvelde en M. David D'haen
ict-coördinatoren
ict@salco-haasrode.be

Graadcoördinatoren

Eerste graad: Mevr. Hilde Campforts (hilde.campforts@salco-haasrode.be)

Tweede graad: M. Gunther Wynants (gunther.wynants@salco-haasrode.be)

Derde graad: Mevr. Babs De Clerck (babs.declerck@salco-haasrode.be)

Ouderraad
Privacy: aanspreekpunt informatieveiligheid

U kunt met al uw vragen over privacy of informatieveiligheid terecht bij M. Bart Van Eetvelde (e-mail: privacy@salco-haasrode.be).