De roots van SALCO

De geschiedenis van het huidige Sint-Albertuscollege start met een initiatief van de paters Karmelieten. Vanaf 1 september 1949 worden in het Karmelietenklooster van Haasrode de vier hoogste klassen van het secundair onderwijs aangeboden en vanaf het schooljaar 1949-1950 worden er in het gloednieuwe Sint-Albertuscollege ook gehomologeerde diploma's (officieel erkende diploma’s) uitgereikt. Vanaf 1951 krijgt SALCO staatstoelagen en vanaf 1955 kan het Sint-Albertuscollege zich een volwaardig “college” noemen : de volledige (nog steeds Grieks-Latijnse) humaniora kan vanaf dan, uitsluitend in een internaatsformule, in Haasrode gevolgd worden. Op dat moment telt de school 66 leerlingen. Het Karmelietencollege in Eksaarde (St-Teresiacollege), waar vroeger de eerste jaren van het secundair onderwijs werden aangeboden, is intussen overgenomen door het bisdom Gent. Bij de start van het schooljaar 1956-1957 wordt er, naast het volledige curriculum van klassiek secundair onderwijs, ook een zevende voorbereidend jaar aangeboden. De school telt dan 120 leerlingen. De groei zou vanaf dan niet meer te stuiten blijken.

In 1966 wordt naast de Latijnse humaniora ook de ‘moderne’ (een wiskundige richting zonder Latijn) aangeboden. Twee jaar later is de lagere cyclus ‘moderne’ volledig uitgebouwd en zitten er in het totaal 181 jongens op de Haasroodse schoolbanken. Een nieuwe schokgolf gaat door het college in het revolutionaire jaar 1968, wanneer er voor de eerste maal een nieuw type leerlingen wordt toegelaten : de externen.

In het schooljaar 1969-1970 zijn er 7 klassen Grieks-Latijnse, 3 klassen Moderne en 1 klas voorbereidend jaar. In 1971 worden deze richtingen aangevuld met Latijn-wiskunde. Mede dankzij de stijgende populariteit van deze richting stijgt het aantal leerlingen tot 249 in 1976. Tegen 1982 telt de school 283 leerlingen en in datzelfde jaar wordt er met het Vernieuwd Secundair Onderwijs (V.S.O.) gestart. In 1987 is het V.S.O. doorgestoten tot in de retorica en worden volgende richtingen aangeboden : Klassieke Talen (KT) Grieks, KT Latijn, Wiskunde 8 (uur) en Natuurwetenschappen. In 1989 volgen er niet minder dan 389 jongens les in SALCO.

Op dat ogenblik beslissen de paters Karmelieten om niet langer zelf in te staan voor het besturen van het college en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het onderwijs over te dragen aan een nieuw opgerichte vzw. Het bestuur van de school is sinds 1 juli 1990 in handen van een nieuw schoolbestuur, bestaande uit 7 bestuursleden, waarvan 1 Pater Karmeliet en 6 leken.

In 1992 telt de school reeds 408 leerlingen. De volgende revolutie komt in 1995, wanneer SALCO gemengd wordt en er dus voor het eerst meisjes worden toegelaten. In datzelfde jaar wordt OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) opgericht. Vanaf het schooljaar 2001-2002 telt de school meer dan 700 leerlingen.

Vandaag wordt de school geleid door een driekoppig directieteam: Mevr. Ilona Hawrijk (directeur algemeen beleid), M. Hans Smets (directeur logistiek beleid) en M. Mich De Winter (directeur leerlingen en zorg). Het schoolbestuur bestaat uit acht leden: de heer Geert Van Haegendoren (voorzitter), mevrouw Hannelore De Greve (secretaris), de heer Luc Motmans (penningmeester), E.P. Piet Hoornaert (namens de Paters Karmelieten), mevrouw Agnes Claeys en de heren Karel Peeters, Guy Putseys en Chris Taes. Wie contact wil opnemen met het schoolbestuur, kan dit doen via de directie of per e-mail via bestuur@salco-haasrode.be.