Datum

Vzw Het Zavelhuis, aan de Romeinse Ring in Herent, wil op een deskundige en warm-menselijke wijze het welzijn van 15 bewoners met een lichte tot matige mentale handicap bevorderen en zo bijdragen aan een inclusieve samenleving.
Sinds 8 november 2021 voorziet het Zavelhuis professionele en kwaliteitsvolle dagopvang, gecombineerd met een woonfunctie dicht bij het bestaande sociale en familiale netwerk van de persoon met een beperking. In het Zavelhuis kunnen bewoners een leven lang wonen.

Salco is al jaren een partner van Het Zavelhuis. Talloze broodnodige benefietacties waren onmogelijk geweest zonder actieve inbreng van de school. Graag hadden we deze traditie verdergezet, ditmaal op muziek. Daarom organiseren we op zaterdag 7 mei om 20u een benefietconcert. Het programma is een afwisseling van klassiek en modern.

Tickets kan u bestellen via deze link.