Inschrijven in het eerste leerjaar A

Vanaf 29 maart 2021 start het digitaal aanmelden/inschrijven voor het eerste jaar. Alle nodige informatie vindt u op de website https://www.aanmelden.school.

Inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar

Door de coronamaatregelen moet het aanmelden van de neveninstromers (leerlingen die na het eerste jaar instromen) ook dit schooljaar online gebeuren. Dit kan vanaf donderdag 1 juli (9.00u) via dit Google-formulier (link).

Wij respecteren de chronologie van aanmelden.

Wij zullen uw aanvraag onderzoeken en ten laatste op maandag 5 juli meedelen of we uw aanmelding kunnen omzetten in een effectieve inschrijving.

Helaas is de kans vrij klein dat we uw aanvraag effectief kunnen omzetten in een inschrijving. De capaciteit voor nagenoeg alle studiejaren en -richtingen is immers bereikt.