Inschrijven in het eerste leerjaar A

Vanaf 23 maart 2023 kon u digitaal aanmelden/inschrijven voor het eerste jaar. Alle nodige informatie vond u op de website https://www.aanmelden.school.
Op 11 mei 2023 zijn de nieuwe leerlingen toegewezen aan hun nieuwe school. Alle leerlingen die aan onze school werden toegewezen, ontvingen een uitnodiging voor de definitieve inschrijving op school op dinsdag 23 mei, van 16.30u tot 20.30u.

Inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar (2023-24)

Neveninstromers (leerlingen die na het eerste jaar instromen) moeten zich online aanmelden. Dat kan vanaf zaterdag 1 juli (9.00u) via deze enquête (link).

We zullen de aanvragen onderzoeken in de volgorde van de aanmeldingen en u ten laatste op woensdag 5 juli meedelen of we uw aanmelding al dan niet kunnen omzetten in een effectieve inschrijving. Gelieve er rekening mee te houden dat de kans op een effectieve inschrijving helaas vrij klein is omdat voor nagenoeg alle studiejaren en studierichtingen de capaciteit al is bereikt.