Inschrijven in het eerste leerjaar A

De aanmeldperiode voor het 1e leerjaar A is reeds afgelopen.

Op 13 mei start de inschrijvingsperiode en starten ook de vrije inschrijvingen. De start van de vrije inschrijvingen is bestemd voor personen die zich nog niet hadden aangemeld en toch nog wensen in te schrijven. Er is momenteel helaas reeds een lange reservelijst.

Inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar

Neveninstromers (leerlingen die na het eerste jaar instromen) kunnen zich vanaf woensdag 1 juli inschrijven. Wegens de corona-crisis maken we gebruik van een digitale aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Vanaf woensdag 1 juli (9u00) zult u hier een aanmeldingsformulier kunnen invullen. Wij zullen uw aanvraag dan onderzoeken en ten laatste op vrijdag 3 juli meedelen of we u aanmelding kunnen omzetten in een effectieve inschrijving.

Helaas is de kans zeer klein dat we uw aanvraag effectief zullen kunnen omzetten in een inschrijving. De capaciteit voor nagenoeg alle studiejaren en -richtingen is bereikt.