Datum

De school is ook in deze corona-periode alle schooldagen bereikbaar tijdens de schooluren. Er zijn lessen voor de zesdejaars, vierdes en tweedes en Okan. Voor de leerlingen in de andere jaren gaat het afstandsonderwijs door, en er wordt een terugkommoment voorzien.