Datum

Op het einde van dit schooljaar gaat onze directeur algemeen beleid, de heer Thomas Verhaegen, met pensioen.

Het schoolbestuur vond het belangrijk de selectieprocedure voor zijn opvolger tijdig op te starten, zodat de nieuwe directeur in de loop van de komende maanden al kan kennismaken met de concrete schoolwerking, waardoor de wissel vlot en in goed overleg kan gebeuren.

Na een grondige selectieprocedure werd mevrouw Ilona Hawrijk aangesteld als nieuwe directeur algemeen beleid vanaf het schooljaar 2021-2022.

Mevrouw Ilona Hawrijk is burgerlijk scheikundig ingenieur en werkt momenteel als opleidingshoofd van de lerarenopleiding lager onderwijs aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Ze is gehuwd met een oud-leerling van onze school en is moeder van drie tieners. In haar vrije tijd is ze een enthousiaste voetbalmama als ploegafgevaardigde bij OHL.

De heer Thomas Verhaegen zal tot op het einde van dit schooljaar met volheid van bevoegdheid het aanspreekpunt blijven als eindverantwoordelijke voor het dagelijkse schoolbeleid.